O PATRONACIE

Uniwersytet Medyczny w Łodzi chcąc wyjść naprzeciw zdolnej młodzieży z naszego województwa objął najlepsze szkoły w regionie swoim patronatem i stworzył pomost pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a wyższą uczelnią. Inicjatywa ta ma zachęcić młodych ludzi do podjęcia wysiłku studiów medycznych. Na studia gdzie największą troską jest zdrowie człowieka powinni trafiać najzdolniejsi uczniowie i młodzież z pasją. Najpierw jednak trzeba to wszystko im pokazać, przybliżyć, żeby nie był to wybór przypadkowy ale świadomy.

W tym celu pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzą zajęcia warsztatowe i wykłady dla licealistów oraz pomagają im w realizacji projektów związanych z profilaktyką prozdrowotną.

Pierwsze porozumienie w tej sprawie 23 kwietnia 2009 roku podpisał Rektor UM – prof. Paweł  Górski oraz dyrektorzy: I LO – dr Jan Kamiński, XXVI LO – mgr Małgorzata Wiśniewska i XXXIII LO – mgr Alicja Przanowska. W ten sposób Nasza Uczelnia objęła patronatem trzy renomowane licea. W lutym 2012 roku do grona szkół objętych patronatem dołączyło III LO a także Liceum Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnie porozumienie podpisane zostało w maju 2015 roku i dzięki niemu do naszego grono dołączyło XVIII LO i Liceum Ojców Bernardynów. Kryterium wyboru liceów był wysoki poziom kształcenia i wyniki egzaminów, a także duża liczba abiturientów, którzy trafiają na uczelnie medyczne.

W ramach podpisanych porozumień Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązał się do organizowania zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia wykładów tematycznych oraz prezentacji nowoczesnej aparatury i metod diagnostycznych aktualnie stosowanych w medycynie. Uczelnia zorganizowała grupę wykładowców, którzy są w stałym kontakcie z liceami, i którzy prezentują im wybrane zagadnienia związane z profilaktyką oraz cykl zajęć, które wprowadzą młodzież w zagadnienia nowoczesnych nauk biologiczno-chemicznych.

szkoły patronackie - studenci

SZKOŁY

PATRONACKIE

Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkół ponadgimnazjalnych obejmując je swoim Patronatem. Dzięki nawiązywaniu takich relacji mamy okazję poznać się wzajemnie z uczniami, udostępnić im nasze doświadczenia, pokazać nowe możliwości rozwoju. Młodzież ma okazję zaznajomić się ze środowiskiem akademickim i poznać jego zwyczaje.

Mamy nadzieję, że współpraca naszej uczelni  z licealistami zwiększy ich wiedzę oraz podniesie świadomość na temat zachowań prozdrowotnych, a także pomoże im dostać się na wymarzone studia.

I LO

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

w Łodzi

XXVI LO

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Baczyńskiego w Łodzi

LO Pankiewicz

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi

III LO

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

w Łodzi

XXXIII LO

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi

ALO Kutno

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie

Publiczne LO UŁ

Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

I LO Piotrków

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

mentorski projekt umedu - Kumpel

KOMUNIKATY DLA UCZNIÓW

KONTAKT

Adres

Biuro Promocji
Pl. Hallera 1 (pok. 201, 227, p. II)
90-647, Łódź
Tel.: 42 272 50 92-97

Osoba do kontaktu

 Anna Pielesiek-Kielma
e-mail: anna.pielesiek@umed.lodz.pl 
tel.: 42 272 50 95