bookmark
bookmark
clear_day
clear_day
text_increase
spellcheck
text_decrease
mail call

Aktualności Liceów Patronackich

17/11/2023

Kolejne szkolenie dla nauczycieli szkół patronackich za nami

W środę 15 listopada w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli naszych szkół patronackich.  „Metody integracji i budowanie porozumienia wśród uczniów” to temat szkolenia, które zostało zorganizowane w ramach współpracy z liceami patronackimi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie było prowadzone przez Michała Okrasę i Aleksandrę Bartkiewicz – trenerów i doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier naszej Uczelni.  Warsztat skupiał się na możliwościach wprowadzenia elementów integracyjnych w procesie dydaktycznym i wykorzystaniu tych elementów jako sposobie na promowanie współpracy, zrozumienia i budowania więzi w grupie.   Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodami integracji, wzmacnianie więzi oraz rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy i zrozumienia między różnymi osobami w klasie. Warsztat oparty był w znacznej mierze na pracy zespołowej wykorzystujący ćwiczenia praktyczne oraz pogłębioną dyskusję, o każdej metodzie.   Szkolenie zakończyło się entuzjastycznym przyjęciem, a opinię po nim wskazują na bardzo pozytywny odbiór wszystkich Uczestników i Uczestniczek.

więcej
04/04/2023

Odwołanie zajęć

Szanowni Państwo, przykrością muszę poinformować, że z przyczyn losowych wykład dla uczniów szkół patronackich „Czym są geny MHC oraz ich osobnicze i międzypopulacyjne zróżnicowanie” zaplanowany na dzień 5 kwietnia 2023 musimy ODWOŁAĆ!!!

więcej
17/02/2023

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej dołączyło do grona naszych szkół patronackich!

Miło nam poinformować, że Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej dołączyło do grona naszych szkół patronackich. Pani Dyrektor szkoły mgr Izabella Kapłon podpisała dzisiaj dokument porozumienia. Liczymy na kolejną grupę młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, których będziemy mogli zarażać pasją do nauki!

więcej
18/11/2021

Odnowienie Porozumień ze szkołami patronackimi

We wtorek w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się podpisanie nowych porozumień z naszymi szkołami patronackimi. JM Rektor prof. Radzisław Kordek powitał dyrektorów „naszych” liceów i wspólnie z nimi złożył podpisy na dokumentach, deklarując chęć dalszej współpracy. W wydarzeniu wziął również udział Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich – prof. Janusz Piekarski. Naszej uczelni bardzo zależy na rozwijaniu pasji i umożliwianiu najzdolniejszej młodzieży, wybierającej się na studia medyczne, rozpoczęcia ścieżki naukowej już w szkole średniej. Wszystkich młodych pasjonatów nauki zapraszamy na cyklicznie orgaznizowane wykłady i ćwiczenia, przygotowane specjalnie dla nich. Pokazujemy i udostępniamy nasze najnowsze laboratoria, w których licealiści mogą pod okiem naszych wykładowców poznać i zgłębić różne zagadnienia z biologii, chemii, biochemii, genetyki i fizjologii. Oprócz tego co roku w ramach współpracy zapraszamy do nas jednego ucznia z każdej szkoły, który po rocznym udziale w projekcie mentorskim KUMPEL, otrzymuje indeks na wymarzony kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Poza tym właśnie uruchomiliśmy Program Stażowy dla maturzystów! A dopiero się rozkręcamy i jeszcze wiele naukowych przedsięwzięć mamy w planach dla naszych podopiecznych! Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi obejmuje patronatem dziewięć szkół średnich z Łodzi i województwa. Są to: Zapraszamy na studia do nas #Zrozum Naukę

więcej
26/10/2021

Zmiana w harmonogramie

Pod lupą – Badania różnych rodzajów DNA (gDNA, mtDNA, cfDNA) w chorobach u ludzi” z 29.10.2021 będzie przeniesiony na wtorek 2.11.2021, (godziny te same 17:30-18:30).

więcej
22/04/2020

Wykład Michała Sienkiewicza

Zapraszamy wszystkich uczniów naszych szkół patronackich na wykład Michała Sienkiewicza – „Czy jedzenie ma wpływ na nasze myślenie?”, który odbędzie się: 30 kwietnia o godzinie 16:00. link i kod do wykładu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5fa8484f37e74a6d8d9974e1a0bcf7f4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c984eb1a-6064-45e4-adc9-3956274d837f&tenantId=954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756 ee550ya

więcej