Kolejne szkolenie dla nauczycieli szkół patronackich za nami

W środę 15 listopada w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli naszych szkół patronackich. 

„Metody integracji i budowanie porozumienia wśród uczniów” to temat szkolenia, które zostało zorganizowane w ramach współpracy z liceami patronackimi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie było prowadzone przez Michała Okrasę i Aleksandrę Bartkiewicz – trenerów i doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier naszej Uczelni. 

Warsztat skupiał się na możliwościach wprowadzenia elementów integracyjnych w procesie dydaktycznym i wykorzystaniu tych elementów jako sposobie na promowanie współpracy, zrozumienia i budowania więzi w grupie.  

Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodami integracji, wzmacnianie więzi oraz rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy i zrozumienia między różnymi osobami w klasie. Warsztat oparty był w znacznej mierze na pracy zespołowej wykorzystujący ćwiczenia praktyczne oraz pogłębioną dyskusję, o każdej metodzie.  

Szkolenie zakończyło się entuzjastycznym przyjęciem, a opinię po nim wskazują na bardzo pozytywny odbiór wszystkich Uczestników i Uczestniczek.