Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź
tel. 42 665 56 88, fax. 42 665 50 11
liceum@uni.lodz.pl

Dyrektor: mgr Agata Kasprzyk-Maryniak
Nauczyciel: dr Anna Bomanowska