I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź
tel. 42 636 27 22
jedynka@1liceum.info

Dyrektor: mgr Marcin Chrabelski
Nauczyciel: mgr Jolanta Lauk
Nauczyciel: mgr Urszula Trędak