I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim wśród szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

7 czerwca 2018 roku pomiędzy JM Rektorem prof. Radzisławem Kordkiem a Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego – Henrykiem Michalskim, podpisane zostało porozumienie, na mocy którego liceum z  Piotrkowa Trybunalskiego została przyjęta do elitarnego grona szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Warto przypomnieć, że to dziewiąta z kolei szkoła objęta naszą współpracą. W ramach porozumienia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim mają możliwość m. in. uczestniczenia w wybranych wykładach akademickich, korzystania z laboratoriów uniwersyteckich, brania udziału w konferencjach, utrzymywania regularnego kontaktu ze środowiskiem naukowym. Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poszerzają ich wiedzę, rozwijają zainteresowania, podnoszą świadomość na temat zachowań prozdrowotnych, a w przyszłości pomogą dostać się na wymarzone studia.